Home English  
Pakowanie, materiały pakowe

KONTAKT

 
Wysyłka na cały świat  


Universal Express Relocations Sp. z o.o.

Universal Express Relocations Sp z o.o.
ul. 17 stycznia 45B (budynek Zephirus)
02 -146 Warszawa

tel: 48 22 100 29 23, faks: 48 22 100 29 29

e-mail: office@boxshop.pl


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000037926 NIP: 522-23-55-172
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

Kompleksowa obsługa pakowa
Usługi stolarskie
Usługi ksero
Dostawa i nadawanie przesyłek
Doradztwo pakowe, sezonowa dystrybucja
Kontakt